DOBRO JE VEDETI

  • Številni izmed naštetih bolezenskih znakov (simptomov) so neznačilni.
  • Nekateri bolniki nimajo nobenih težav.
  • Nekateri znaki so povezani tudi z drugimi obolenji, zaradi česar veliko ljudi ne gre na pregled k zdravniku, čeprav imajo nekatere od naštetih težav.
  • Večina rakov je ozdravljivih, če jih odkrijemo dovolj zgodaj, ko se še niso razširili drugam po telesu.
  • Zato je zelo pomembno, da prepoznamo prve znake in simptome bolezni ter takoj poiščemo zdravniško pomoč.