27. 2. 2018

Pravi moški na Dnevu predsednikov in poveljnikov Gasilskih zvez

Prostovoljci Društva onkoloških bolnikov Slovenije so na Dnevu predsednikov in poveljnikov Gasilskih zvez 22. februarja 2018 v Ajdovščini predstavili delovanje društva in akcijo Pravi moški. Več kot 160 udeležencev in gostov je z zanimanjem prisluhnilo predstavitvi akcije Pravi moški – Zakorakaj k zdravju, ki jo je podala podpredsednica društva Breda Brezovar Goljar, in izpovedi izkušnje z rakom našega prostovoljca Faika Ajdarovića. Po odzivih udeležencev srečanja se vse bolj utrjuje prepričanje, da je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije pripoznano kot pomemben partner v prizadevanju za ohranjanje zdravja tako gasilcev kot tudi širše.

Novice
About Petra